تقویم آموزشی پارسینگ

educational calendar
عنوان دورهتعداد جلساتتاریخ شروعتاریخ پایانشهریه دورهثبت نام
امنیت و روش های مقابله با نفوذ201398/07/151398/08/15500 هزار تومانتوضیحات و ثبت نام
امنیت وب و تکنیک های ایمن سازی251398/08/151398/09/15650 هزار تومانتوضیحات و ثبت نام
تست نفوذ شبکه های بی سیم151398/08/151398/09/15350 هزار تومانتوضیحات و ثبت نام
تست نفوذ با کالی لینوکس301398/09/151398/10/15700 هزار تومانتوضیحات و ثبت نام