تست نفوذپذیری

کشف نقاط ضعف در شبکه


تست نفوذ یا تست نفوذپذیری، سرویسی است که در آن، تیم ما به شبکه یا سیستم های کامپیوتری با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای دنیای واقعی حمله می کنند تا نقاط ضعف این اهداف را کشف کنند. ما ریسک های خاص سیستم های تجاری و اطلاعات شما را شناسایی می کنیم و استراتژی هایی برای کاهش این ریسک ها ارائه خواهیم کرد. به بیان ساده تر، در این سرویس، شما هکرهایی قانونمند را استخدام کرده اید که تمام نقاط ضعف شبکه را بیابند و به شما نشان دهند که می توان پیش از حمله های مخرب واقعی، با چنین شبیه سازی هایی، تهدیدات آینده را کاهش داد. محیط های فناوری به طور فزاینده ای پیچیده شده اند و سخت تر از قبل می توان بروی زیرساخت آنها نظارت داشت. داشتن یک تیم مستقل از متخصصین حوزه امنیت سایبری با ابزارهای ارزشمند می تواند تا حد زیادی سطح امنیت شبکه تان را افزایش دهد.

فرایید تست نفوذ:

شبیه سازی یک حمله در دنیای واقعی

مشاهده خواهید کرد که چگونه شبکه تان در مقابل یک حمله شبیه سازی شده توسط متخصصین خبره ما دفاع خواهد کرد. این کار بهترین روش برای مشاهده یک حمله واقعی اما بدون خطا، آسیب و یا تهدیدات واقعی است.

شبیه سازی یک حمله در دنیای واقعی

مشاهده خواهید کرد که چگونه شبکه تان در مقابل یک حمله شبیه سازی شده توسط متخصصین خبره ما دفاع خواهد کرد. این کار بهترین روش برای مشاهده یک حمله واقعی اما بدون خطا، آسیب و یا تهدیدات واقعی است.

شبیه سازی یک حمله در دنیای واقعی

مشاهده خواهید کرد که چگونه شبکه تان در مقابل یک حمله شبیه سازی شده توسط متخصصین خبره ما دفاع خواهد کرد. این کار بهترین روش برای مشاهده یک حمله واقعی اما بدون خطا، آسیب و یا تهدیدات واقعی است.

مزایا:

شبیه سازی یک حمله در دنیای واقعی

مشاهده خواهید کرد که چگونه شبکه تان در مقابل یک حمله شبیه سازی شده توسط متخصصین خبره ما دفاع خواهد کرد. این کار بهترین روش برای مشاهده یک حمله واقعی اما بدون خطا، آسیب و یا تهدیدات واقعی است.

شبیه سازی یک حمله در دنیای واقعی

مشاهده خواهید کرد که چگونه شبکه تان در مقابل یک حمله شبیه سازی شده توسط متخصصین خبره ما دفاع خواهد کرد. این کار بهترین روش برای مشاهده یک حمله واقعی اما بدون خطا، آسیب و یا تهدیدات واقعی است.

شبیه سازی یک حمله در دنیای واقعی

مشاهده خواهید کرد که چگونه شبکه تان در مقابل یک حمله شبیه سازی شده توسط متخصصین خبره ما دفاع خواهد کرد. این کار بهترین روش برای مشاهده یک حمله واقعی اما بدون خطا، آسیب و یا تهدیدات واقعی است.
همین امروز با متخصصین ما مشورت کنید